Een Social Media-contract voor tweens en ouders

Leid het leven op sociale media van je tween met dit contract

U hebt regels opgesteld voor uw tween voor wanneer hij of zij thuis, op school of in een vriend thuis is, maar u moet ook duidelijke regels vaststellen voor wanneer uw kind online is. Maak je geen zorgen als je dat nog niet hebt gedaan. Neem echter de tijd om de richtlijnen op te stellen die uw tween moet volgen voor wanneer hij of zij op internet zit of zich bezighoudt met sms'en of andere vormen van sociale media.

Het onderstaande contract moet u helpen bij het vaststellen van regels en gedrag voor zowel u als uw tween, zodat vanaf het begin gezonde gewoonten worden vastgesteld. Zorg ervoor dat u het document bewerkt of toevoegt als dat nodig is voor uw specifieke situatie of familie-uitdagingen.

Social Media Contract voor Tweens

Social Media Contract voor ouders of voogden

Getekend: ______________________ (handtekening van de ouder)

_____________________________(Datum)

Getekend: _______________________ (Tween's handtekening)

______________________________(Datum)