Wat is sociale studies?

10 Centrale thema's in basisschoolprogramma's

Wetenschap, wiskunde, taalkunsten en sociale studies zijn de kernklassen voor basisschoolleerlingen . Van deze vier onderwerpen is sociale studies waarschijnlijk het meest verkeerd begrepen. Veel mensen beschouwen het als betekenisvol voor geografie en geschiedenis, maar het is eigenlijk veel meer dan dat.

In 2010 publiceerde de National Council for the Social Studies, een in Maryland gevestigde vereniging opgericht in 1921, een geactualiseerd kader voor onderwijs dat de 10 thema's die een effectief sociaal studiesprogramma vormen, versterkt:

Cultuur

De studie van cultuur omvat het onderzoeken van de overtuigingen, waarden, gedragingen en talen van verschillende groepen, zowel hedendaags als historisch. Studenten vergelijken niet alleen groepen in verschillende culturen, maar onderzoeken ook hoe zij hun overtuigingen aanpassen en assimileren. Dit thema sociale studies omvat geschiedenis, antropologie, geografie en sociologie.

Tijd, continuïteit en verandering

De studie van tijd, continuïteit en verandering omvat de evaluatie van hoe bepaalde gebeurtenissen de menselijke ervaring in de loop van de tijd veranderen. Studenten zullen onderzoeken hoe de geschiedenis de sociale, economische en politieke omgeving van een bepaald tijdperk heeft gevormd en hoe die veranderingen de huidige omgeving hebben doen ontstaan.

Mensen, plaats en omgeving

De studie van mensen, plaats en omgeving houdt een onderzoek in van hoe klimaatpatronen, geografie en natuurlijke hulpbronnen de samenleving vormen. Er wordt gekeken naar hoe deze vaste of veranderende krachten van invloed zijn op alles, van immigratie en wetten tot economie en handelsbeleid.

Individuele ontwikkeling en identiteit

De studie van individuele ontwikkeling en identiteit onderzoekt hoe persoonlijke identiteit wordt gevormd door de sociale normen en instellingen waaraan een persoon wordt blootgesteld. Het bevat psychologie, sociologie en antropologie en kijkt naar de verschillende manieren waarop mensen op die invloeden reageren.

Individuen, groepen en instellingen

De studie van individuen, groepen en instellingen evalueert hoe sociale, religieuze en politieke instellingen de geloofsystemen van haar leden vormen. Het onderzoekt omgekeerd hoe deze instellingen kunnen worden beïnvloed door veranderingen in sociale attitudes, communicatie en gebeurtenissen.

Kracht, autoriteit en bestuur

De studie van macht, autoriteit en bestuur verwijst naar hoe overheden wetten interpreteren en afdwingen. Het onderzoekt alle aspecten van burgerlijke competentie en de manier waarop de rechten van de burger kunnen worden beschermd of ondermijnd.

Productie, distributie en consumptie

De studie van productie, distributie en consumptie omvat de verkenning van hoe handel en ruilsystemen de waarde en het verbruik van goederen beïnvloeden. Het laat ook zien hoe veranderingen in middelen het economisch beleid kunnen beïnvloeden of de investering in technologie en innovatie kunnen stimuleren.

Wetenschap, technologie en maatschappij

De studie van wetenschap, technologie en samenleving onderzoekt hoe wetenschappelijke of technologische doorbraken het gedrag en de attitudes van een cultuur veranderen. Het geeft onder meer aan hoe de toenemende globalisering de politiek, cultuur, taal, wetgeving, economie en zelfs religie heeft beïnvloed (en nog steeds beïnvloedt).

Wereldwijde verbindingen

De studie van globale verbanden onderzoekt de manier waarop informatie in de loop van generaties aan het publiek is verspreid. Het onderzoekt niet alleen hoe de toegenomen toegang tot informatie de sociale en politieke normen hervormt, maar ook hoe het de manier kan veranderen waarop mensen informatie consumeren, distilleren of vervormen.

Burgerlijke Idealen en Praktijken

De studie van burgeridealen en -praktijken onderzoekt de manieren waarop de overheid de participatie van haar mensen in de samenleving kan stimuleren of ontmoedigen. Dit omvat onder andere de actieve deelname aan het stemmen en de aanvaarding van de vrijheid van meningsuiting als onderdeel van een representatieve democratie.

> Bron:

> Nationale Raad voor sociale studies. (2011) Nationale leerplannormen voor sociale studies: een raamwerk voor onderwijs, leren en evaluatie. Silver Spring, Maryland: Nationale Raad voor de sociale studies. ISBN-13: 978-0879861056.