Wat is het plafondeffect bij testen?

Is er een punt waarop studenten te geavanceerd zijn om te testen?

Een testplafond is de bovengrens van een intelligentie- of prestatietest. Het is de hoogste score die een testpersoon kan behalen op een test, ongeacht het vermogen of de diepgang van de kennis. Wanneer men het plafond van een test raakt, betekent dit dat de vragen over de test onvoldoende moeilijk waren om het ware vermogen of de ware kennis te meten. Het testen wordt afgesloten wanneer een kind een specifiek aantal opeenvolgende vragen mist.

Voorbeelden van testplafonds

Een kind kan bijvoorbeeld drie vragen op rij missen voordat de tester stopt met het stellen van vragen. De tester heeft echter geen vragen meer voordat het kind er drie op een rij kan missen. Dit betekent niet dat het kind geen vragen heeft gemist. Hij of zij heeft er misschien een gemist, nog een paar beantwoord, twee gemist, meer geantwoord, enzovoort, totdat er geen vragen meer zijn.

IQ-scores voor kinderen die het plafond van een IQ-test bereiken, zijn mogelijk niet nauwkeurig; dat wil zeggen, ze kunnen te laag zijn omdat de kinderen niet in staat waren om door te gaan met het beantwoorden van vragen totdat de vragen te moeilijk voor hen waren om te beantwoorden. Natuurlijk kan de score ook kloppen, maar als kinderen het plafond van een test raken, weten we alleen dat de score die ze hebben gekregen de laagst mogelijke score is. Hun werkelijke score kan een beetje of veel hoger liggen, maar het is onmogelijk om te weten dat testen de enige manier is om te meten.

Zijn gevorderde studenten op een nadeel met testplafonds?

De nationale vereniging voor hoogbegaafde kinderen suggereert dat gestandaardiseerde tests met ingebouwde plafonds geavanceerde studenten in het nadeel stellen, vooral als Engels hun tweede taal is, of als ze een leerstoornis hebben.

Hoewel toetsen kunnen worden gebruikt als effectieve benchmarks voor de prestaties van studenten, is het raadzaam dat ook andere beoordelingen worden gebruikt om de begaafdheid van een student te bepalen.