Disproportionaliteit in programma's voor speciaal onderwijs

Definitie:

Wat is disproportionaliteit?

Disproportionaliteit is oververtegenwoordiging van minderheidsstudenten die zijn geïdentificeerd met een leerstoornis of een ander type beperking volgens de IDEA . Wanneer de aantallen van een minderheidsgroep in het speciaal onderwijs statistisch hoger zijn dan zou moeten zijn, worden ze als onevenredig beschouwd.

Waarom is disproportionaliteit een probleem?

Wanneer scholen een hoger aantal van bepaalde etnische of minderheidsstudenten hebben die zijn ingeschreven voor het buitengewoon onderwijs, dat ze volgens statistische normen zouden moeten hebben, duidt dit op de mogelijkheid dat sommige studenten niet echt gehandicapt zijn en mogelijk niet correct zijn geïdentificeerd.

Disproportionaliteit is een probleem omdat het:

Wat veroorzaakt disproportionaliteit?

Disproportionaliteit kan worden veroorzaakt door:

Ook bekend als: oververtegenwoordiging, overidentificatie, raciale profilering in het onderwijs

Voorbeelden: in veel landen treft onevenredigheid meer Afrikaanse Afro-Amerikaanse studenten dan studenten uit andere groepen.