Effectieve methoden voor het disciplineren van oudere tieners

Discipline-strategieën voor tieners van 16 en ouder

Naarmate tieners transformeren in jonge volwassenen, moet hun discipline veranderen. Ze vereisen minder tussenkomst van de ouders omdat ze beginnen met het nemen van beslissingen op hun eigen.

Alle tieners maken echter fouten en hebben vaak een beetje hulp nodig om van die fouten leerkansen te maken. Dus je rol zou moeten veranderen van de baas naar een gids zijn, zodat je je tiener in staat stelt om veel van de problemen van het leven zelf te navigeren met je hulp.

Natuurlijk heeft je tiener nog steeds consequenties nodig als ze de regels overtreedt of een slechte keuze maakt. Maar wat is de aard van de discipline nu dat ze uit time-outs en stickerkaarten is gegroeid? Er zijn verschillende strategieën die u kunt gebruiken om uw tiener waardevolle levenslessen bij te leren wanneer zij overgaat op een jonge volwassene.

Stel duidelijke regels en verwachtingen in

Maak uw verwachtingen duidelijk. Zeg dingen als: "Ik verwacht dat je me belt als iemand op dit feest drinkt en ik verwacht dat je nee zegt als iemand je iets te drinken aanbiedt."

Eenvoudigweg je verwachtingen hardop zeggen, kan een hele weg zijn om je tiener te helpen goede beslissingen te nemen.

Het is ook belangrijk om je tiener te vertellen wat de gevolgen zullen zijn voor het overtreden van de regels. Leg bijvoorbeeld uit dat thuiskomst na de avondklok zal resulteren in een week geaard zijn. Of zeg tegen je tiener dat ze in het weekend de auto niet mag gebruiken als ze haar werk niet de hele week op tijd klaar heeft gekregen.

Probleem oplossen met je tiener

Wanneer er problemen ontstaan, ga dan met je tiener zitten om samen een probleem op te lossen . Wanneer een tiener input heeft gegeven voor het oplossen van het probleem, zal hij waarschijnlijk eerder de oplossing volgen.

Tieners vragen om hun ideeën over hoe een probleem op te lossen kan tot enkele creatieve oplossingen leiden.

Probeer iets te zeggen als: "Je faalt in wiskunde maar je vertelt ons dat je nooit huiswerk hebt. Wat kunnen we doen om je wiskundecijfer op te halen?" Hij zou kunnen erkennen dat hij na school moet blijven om meer hulp bij wiskunde te krijgen.

Of, bijvoorbeeld: "U bent de afgelopen maand twee keer te laat geweest, wat kunnen we doen om u te helpen op tijd thuis te komen?" Misschien zou het helpen om een ​​alarm op zijn mobiel in te stellen dat hem eraan herinnert wanneer hij naar huis moet gaan.

Denk eraan, het gaat erom dat je tiener leert zelfstandig problemen op te lossen voordat hij de echte wereld betreedt. Bied begeleiding zonder het probleem voor hem op te lossen.

Zorg voor natuurlijke gevolgen

Wees niet bang om je tiener natuurlijke gevolgen te laten hebben . Als hij 17 is, als hij buiten zonder jas wil gaan, laat hem dan gaan. Als hij het koud heeft, zal hij de volgende keer zijn jas aantrekken.

Dit kan tieners helpen betere besluitvormingsvaardigheden te ontwikkelen wanneer ze beslissingen beginnen te nemen op basis van mogelijke gevolgen in het echte leven in plaats van: "Mam zegt dat ik het niet kan."

Natuurlijk moet je je tiener geen onveilige keuzes laten maken. Te hard rijden, alcohol te drinken en rond te hangen met een slechte menigte kan leiden tot ernstige veiligheidskwesties.

Privileges verwijderen indien nodig

Wanneer tieners geen gezonde beslissingen nemen, communiceren ze dat ze meer begeleiding nodig hebben.

Wanneer u moet ingrijpen, kan het verwijderen van privileges een effectieve disciplinestrategie zijn.

Neem privileges weg die belangrijk zijn voor je tiener, zoals het gebruik van elektronica of het recht om het huis zonder toezicht te verlaten.

Communiceer duidelijk hoe privileges kunnen worden hersteld. In plaats van te zeggen: "U kunt uw telefoon terug hebben als ik u weer kan vertrouwen", zeg: "U kunt uw telefoon terug hebben als u de waarheid twee volledige weken hebt verteld." Dan zal uw tiener meer gemotiveerd zijn om te nemen de stappen om zijn privileges terug te krijgen.

Leer levenslessen

Als je tiener het verprutst, beschouw het dan als een teken dat ze een paar belangrijke levensvaardigheden mist.

Overweeg dan welke stappen u kunt nemen om uw tiener te leren betere keuzes te maken in de toekomst.

Zoek naar consequenties die zelfdiscipline leren, in plaats van degenen die lijden veroorzaken. Alle voorrechten van je tiener voor onbepaalde tijd wegnemen of harde straffen gebruiken kan averechts werken.

Zorg er dus voor dat de fouten van je tiener waardevolle levenslessen worden. Praat over hoe je van fouten leert en hoe je het de volgende keer beter doet.

Wees een goed voorbeeld. Neem verantwoordelijkheid als je fouten maakt en laat je tiener zien hoe je het goed kunt maken en hoe je van je acties kunt leren.