Hoe Child Custody te winnen

Gefrustreerd door te proberen te bewijzen dat je de betere ouder bent in de ogen van de rechtbank? Het begrijpen van de 'betere ouder'-standaard en waar de rechtbanken echt naar op zoek zijn, zal je helpen om voogdij voor kinderen in de rechtszaal te krijgen en de stress van je huidige voogdijschap achter je te laten.

De bewaring van het kind winnen

Ouders die de voogdij van een kind hopen te winnen, moeten eerst bekend raken met de voogdijwetten in hun rechtsgebied en zich voorbereiden om zich voor de rechtbank te tonen als de betere ouder.

Het is echter ook belangrijk om te beseffen dat het enkelvoudige doel van de rechtbank de beste belangen van het kind zijn, die al dan niet een uitspraak van alleenhechtenis kunnen omvatten.

Begrijp de 'Better Parent'-standaard

Veel ouders gaan naar een voogdijhoorzitting met de bedoeling om de voogdij te regelen. Voor sommige ouders is dit omdat ze denken dat de andere ouder "ongeschikt" is om hun kind groot te brengen. Anderen zouden om andere redenen de voorkeur geven aan alleenhechtenisneming. Elke ouder die de voogdij van een kind wil winnen, moet zich echter realiseren dat er een hogere bewijslast is voor de ouder die alleenhechtenis vraagt. Om alleenhechtenis te verlenen, moeten de rechtbanken één ouder als de ' betere ouder ' instellen, wat moeilijk kan zijn, vooral als beide ouders tot nu toe betrokken zijn geweest. Bovendien zijn de meeste rechters terughoudend om te voorkomen dat beide ouders een relatie met hun kind hebben, omdat de implicatie is dat beide ouders samen het beste in staat zijn om voor een kind te zorgen.

Dientengevolge moet elke ouder die alleenheilig is, bewijzen dat hij of zij het best in staat is om voor een kind te zorgen, met of zonder de hulp van de andere ouder.

Bovendien zouden ouders vanuit het standpunt van een rechter niet mogen "verwoesten" tijdens een voogdijzitting. In plaats daarvan moet de ouder die alleenheilig is, zich concentreren op het bewijs dat hij of zij de betere ouder is zonder zijn of haar tegenpartij aan te vallen.

Bewijs dat je de betere ouder bent

Ouders die op zoek zijn naar alleenhechtenis dienen zich te concentreren op de volgende factoren ter ondersteuning van een exclusieve voogdijverzoek:

Overweeg Joint Custody

Soms is geen van beide ouders degene die de voogdij over het kind wint. In plaats daarvan slagen de rechtbanken er niet in om te bepalen of een volwassene de betere ouder is en besluiten te kiezen voor gezamenlijk gezag, wat kan bestaan ​​uit gezamenlijke bewaring of gezamenlijke fysieke bewaring. Ouders moeten erkennen dat een uitspraak van gezamenlijke hechtenis niet noodzakelijk een verlies is. In veel gevallen is het eigenlijk de situatie die het beste past bij de belangen van het kind. Daarnaast kunnen ouders door gezamenlijke bewaring gelijke verantwoordelijkheden delen in de zorg voor het kind en wordt een goede band tussen het kind en beide ouders mogelijk gemaakt.

Maak een akkoord over een plan voor ouderschap

In gevallen waarin geen 'betere ouder' is ingesteld en de rechter de voorkeur geeft aan gezamenlijke hechtenis, moeten ouders samenwerken om een ​​ouderschapsrooster vast te stellen. Veel staten hebben eigenlijk een schriftelijk ouderschapsplan nodig, maar zelfs als uw land dat niet doet, kan het nuttig zijn om uw intenties op papier te zetten en samen te werken om een ​​schema op te stellen dat werkt voor alle betrokkenen.

Bewerkt door Jennifer Wolf