Pesten en seksuele intimidatie: de link die elke ouder moet kennen

Het begint veel eerder dan we denken

Seksuele intimidatie is niet iets dat alleen op de werkplek gebeurt. Onderzoek toont aan dat veel kinderen van middelbare scholen slachtoffer zijn van verbale seksuele intimidatie en dat dit gedrag verband houdt met pesten en wortels heeft die al op de lagere school beginnen.

Uit een vijf jaar durende studie die in december 2016 in het tijdschrift Children and Youth Services Review werd gepubliceerd, bleek dat maar liefst 43 procent van de ondervraagde studenten op de middelbare school het slachtoffer was van verbale seksuele intimidatie (inclusief seksuele opmerkingen, moppen en gebaren) in het afgelopen jaar.

De studie, geleid door pesterij en jeugd gewelddeskundige Dorothy L. Espelage, PhD, een professor in de psychologie aan de Universiteit van Florida, gevolgd 1.300 kinderen in Illinois van de middelbare school naar de middelbare school om risicofactoren in verband met pesten en seksuele intimidatie te onderzoeken. Enkele hoogtepunten van de studie:

Wat ouders kunnen doen om kinderen te beschermen tegen seksuele intimidatie en pesten