Symptomen van gedragsstoornissen bij kinderen

Gedragsstoornissen zijn meer dan alleen af ​​en toe driftbuien of opstandig gedrag . Echte gedragsstoornissen in de kindertijd zijn veel ernstiger. Een kind met een diagnosticeerbare gedragsstoornis ervaart gedragsproblemen die ernstig genoeg zijn om de schoolprestaties of relaties met vrienden en familie te verstoren.

Gedragsstoornissen kunnen in de loop van de tijd erger worden zonder behandeling, dus het is belangrijk om een ​​kind te laten evalueren door een gekwalificeerde professional in de geestelijke gezondheidszorg als u een gedragsstoornis vermoedt.

Er zijn verschillende soorten gedragsstoornissen bij kinderen en tieners en soms hebben kinderen er meer dan één.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit is een van de meest voorkomende kinderziekten. Er zijn drie hoofdtypen van ADHD; overwegend hyperactief-impulsief, overwegend onoplettend en gecombineerd hyperactief-impulsief en onoplettend.

Veel voorkomende symptomen van ADHD zijn onder andere:

Hoewel medicatie kan helpen bij het verminderen van de symptomen bij sommige kinderen, kunnen opvoedingsinterventies ook helpen bij het verminderen van veel gedragsproblemen die verband houden met hyperactiviteit en impulsiviteit.

Soms hebben kinderen met ADHD ook een oppositionele opstandige stoornis.

Oppositional Defiant Disorder

Oppositie uitdagende stoornis wordt gekenmerkt door aanhoudende verzet en ongehoorzaamheid tegenover gezagsdragers. Symptomen kunnen zijn:

Kinderen met ODD vertonen symptomen thuis, op school en in andere omgevingen. Hun gedrag leidt meestal tot een behoefte aan frequente disciplinaire maatregelen en ze hebben de neiging om moeite te hebben om met hun leeftijdsgenoten om te gaan. Zonder interventie kan ODD zich ontwikkelen tot een gedragsstoornis.

Gedragsstoornis

Gedragsstoornis heeft betrekking op een herhalend patroon van schending van de rechten van anderen of aanhoudende schendingen of leeftijdgeschikte sociale regels. Gedragsstoornis omvat vaak:

Kinderen met gedragsstoornissen worden vaak van school geschorst. Ze kunnen politie-interventie vereisen en soms misbruiken ze drugs of alcohol. Adolescenten met gedragsstoornissen kunnen intensieve interventies vereisen, zoals in-home-ondersteuning of zelfs residentiële plaatsing.

Behandeling voor gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen worden meestal het best behandeld met een heel team van professionals.

Kinderpsychiaters kunnen helpen als medicatie nodig is. Therapeuten kunnen kinderen helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden om hun emoties en gedrag te beheersen en om oudertraining te geven.

Speciaal onderwijs kan nodig zijn. Kinderen met gedragsstoornissen en emotionele stoornissen vereisen mogelijk veel extra ondersteuning op school, inclusief gespecialiseerde klaslokalen. Soms kunnen psychologen tests uitvoeren om leerstoornissen of andere onderliggende psychische problemen uit te sluiten die kunnen bijdragen aan de gedragsproblemen.

Gedragsstoornissen kunnen het gevolg zijn van een verscheidenheid aan genetische en omgevingsfactoren.

Als u vermoedt dat uw kind een gedragsstoornis heeft, is het belangrijk om met de kinderarts van uw kind te praten. De kinderarts kan een evaluatie geven en uw kind doorverwijzen voor verdere testen of behandeling.