Wat is een normale fysieke ontwikkeling bij peuters?

Bruto en fijne motoriek ontwikkelen zich snel bij peuters

Misschien hoort u een zorgverlener of een kinderverzorgster praten over de fysieke ontwikkeling van uw peuter. Deze term omvat zowel fijne motorische en grove motorische vaardigheden als bewegingen van het hele lichaam en soms zelfs groei.

Bruto en fijne motoriek

De uitdrukking "motorische vaardigheden" verwijst naar het vermogen van het lichaam om opzettelijk spieren te gebruiken. Naarmate een kind groeit, nemen zijn of haar motorische vaardigheden snel toe.

Een baby kan nog niet omrollen, kruipen of kruipen. Een tweejarige kan misschien rennen, klimmen en zelfs tekenen.

Wat zoeken artsen en zorgverleners?

De zorgverlener van je peuter zal zich niet alleen bezighouden met waar je kind op een groeimeter terechtkomt , maar ook of hij alle dingen doet die typerend zijn voor zijn leeftijd.

Tijdens een goed kindbezoek neemt ze bijvoorbeeld de maten van je kind en stelt ze je vragen over wat je kind aan het doen is, zoals wandelen, spelen met een bal of met een krijtje. Ze kan ook bepaalde eenvoudige tests uitvoeren om te zien waar uw kind zich ontwikkelt. Als er ontwikkelingsachterstanden lijken te zijn, kan ze je doorverwijzen naar een ontwikkelingsdeskundige voor een meer uitgebreide ontwikkelingsevaluatie.

Een kinderopvangaanbieder zal zich voornamelijk bezighouden met de ontwikkeling van de fijne motoriek of grove motoriek van uw kind. Kinderopvangaanbieders kunnen goed aansluiten bij wat typisch is voor ontwikkeling en u attent maken op zorgwekkende gebieden. Centra kunnen soms beoordelingen uitvoeren om u te laten weten hoe de lichamelijke ontwikkeling van uw peuter vordert en om te helpen bij het programmeren van geschikte activiteiten.

Wat zijn normale ontwikkelingsmijlpalen voor peuters?

Volgens MedLine, een publicatie van de National Institutes of Health, zijn de volgende tekenen van verwachte lichamelijke ontwikkeling bij een peuter.

GROSS MOTOR SKILLS (gebruik van grote spieren in de benen en armen)

FINE MOTOR SKILLS (gebruik van kleine spieren in handen en vingers)

> Bronnen