Meer informatie over het speciale onderwijs IDEA-ouderrechten

Personen met een handicap Education Act

De Education Act voor personen met een handicap , gewijzigd in 2004, bevat specifieke rechten voor ouders of wettelijke voogden van kinderen met een handicap.

Procedurele veiligheidscontrole

Procedurele waarborgen bieden minimale richtlijnen voor scholen over de vereisten voor:

Ouderrechten behoren tot ouders en komen ten goede aan het kind

Volgens het IDEA hebben de ouders van een kind de educatieve rechten van het kind. Ouders houden die rechten tot een van de volgende gebeurt:

Bij het bereiken van de meerderjarigheid behoudt een jongvolwassene met een handicap zijn rechten onder IDEA tot en met een van de volgende gevallen:

Scholen zijn verplicht om ouders of voogden indien mogelijk te adviseren over hun rechten in hun moedertaal of om tolkdiensten aan te bieden om te zorgen dat ouders deze begrijpen.