Veelvoorkomende geestelijke gezondheidsproblemen bij tieners

Adolescenten zijn vatbaar voor psychische aandoeningen

Tieners ervaren veel van dezelfde psychische problemen als volwassenen. Veel tieners gaan echter niet gediagnosticeerd en worden niet behandeld, hoewel de meeste aandoeningen behandelbaar zijn.

Het is belangrijk om in gedachten te houden dat iedereen een psychisch gezondheidsprobleem kan ontwikkelen. Hoewel sommige tieners een hoger risico lopen op basis van hun genetica en hun ervaringen uit het verleden, zijn alle tieners vatbaar voor psychische aandoeningen, waaronder alleenstaande A-studenten en stersporters.

Ontwikkel jezelf over de meest voorkomende problemen met geestelijke gezondheid van tieners. Wees op uw hoede voor potentiële problemen en zoek professionele hulp wanneer dat nodig is. Vroegtijdige interventie kan de sleutel zijn om je tiener de hulp te geven die ze nodig heeft.

Depressie

Ongeveer 8 procent van de kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar heeft in het afgelopen jaar een depressieve episode gehad, volgens SAMHSA's Nationale Enquête Druggebruik en Gezondheid. Meisjes hebben meer kans op een depressie dan jongens.

Er zijn vier hoofdtypen depressie. En ongeveer de helft van alle tieners die aan de criteria voor depressie voldoen, meldt dat hun symptomen ernstige gevolgen hebben voor hun sociale of academische leven.

Depressie is meestal vrij goed te behandelen. Soms is therapie alleen nuttig en soms kan een combinatie van therapie en medicatie de beste verlichting van de symptomen bieden. Onbehandeld, depressie kan erger worden.

Angst

Ongeveer 8 procent van de tieners tussen 13 en 18 hebben een angststoornis, volgens het National Institute of Mental Health.

Hoewel angst heel goed te behandelen is, krijgt slechts 18 procent van die tieners een behandeling.

Angst kan ook het leven van een tiener ernstig beïnvloeden. Het interfereert vaak met het vermogen van een tiener om met vrienden om te gaan. Het kan ook de opvoeding van een tiener verstoren. Ernstige gevallen van angst kunnen zelfs voorkomen dat een tiener zijn huis verlaat.

Angst komt in verschillende vormen. Gegeneraliseerde angst kan bijvoorbeeld een tiener ertoe brengen zich angstig te voelen op alle gebieden van het leven, maar een sociale fobie kan het voor een tiener moeilijk maken om in de klas te spreken of sociale evenementen bij te wonen.

Praattherapie is meestal de voorkeursvorm van behandeling van angst. Tieners kunnen baat hebben bij leervaardigheden om hun symptomen te beheersen en hun angsten onder ogen te zien.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder

Ongeveer 11 procent van de kinderen in de leeftijd tussen 4 en 17 is gediagnosticeerd met ADHD, volgens de Centers of Disease Control and Prevention.

Symptomen van ADHD kunnen op de leeftijd van 4 duidelijk worden, maar soms worden die symptomen pas in de tienerjaren problematisch.

Kinderen mogen geen academische problemen ervaren totdat het werk moeilijker wordt, zoals tijdens de middelbare schooljaren.

Er zijn twee subtypes van ADHD-hyperactief type of niet-afgeleid type. Het is ook mogelijk om een ​​combinatie van beide typen te hebben.

Tieners met het hyperactieve type hebben moeite met stilzitten, kunnen niet stoppen met praten en worstelen om een ​​project te voltooien. Tieners met het onoplettende type hebben geen focus en raken snel afgeleid.

ADHD wordt vaak behandeld met zowel therapie als medicatie. Oudertraining kan ook onderdeel van de behandeling zijn om het gezin te helpen de symptomen thuis te beheersen.

Oppositional Defiant Disorder

Overal van 1 tot 16 procent van de adolescenten heeft een oppositionele opstandige stoornis, volgens de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. ODD komt vaak voor het eerst naar voren tijdens de vroege basisschool. Onbehandeld kan het leiden tot een gedragsstoornis, wat een veel ernstiger gedragsstoornis is.

Oppositie uitdagende stoornis wordt gekenmerkt door extreme verzet, verbale en fysieke agressie en hatelijkheid. Tieners met ODD hebben de neiging om moeite te doen om gezonde relaties te onderhouden en hun gedrag verstoort vaak hun opleiding. Behandeling voor ODD kan oudertrainingsprogramma's en therapie omvatten.

Eet stoornissen

Eetstoornissen omvatten anorexia, boulimie en eetbuistoornis. Onder de tieners tussen 13 en 18 jaar, ongeveer 2,7 procent lijden aan een eetstoornis, volgens het National Institute of Mental Health. Hoewel eetstoornissen kunnen voorkomen bij zowel mannen als vrouwen, is de prevalentie bij vrouwen hoger.

Hoewel anorexia wordt gekenmerkt door extreme voedselbeperking en gewichtsverlies, gaat boulimia gepaard met eetaanvallen en zuivering, hetzij door braken of door het gebruik van laxeermiddelen. Een eetbuistoornis houdt in dat je in één keer enorme hoeveelheden voedsel eet zonder te spoelen.

Eetstoornissen kunnen een ernstige impact hebben op de lichamelijke gezondheid van een tiener. Behandeling vereist vaak zowel fysieke gezondheidsbewaking als intensieve therapie.

Zoek professionele hulp

Als je vermoedt dat je tiener een psychisch probleem heeft, zoek dan meteen een professional. Praat met de arts van uw kind over uw zorgen of overleg met een opgeleide professional in de geestelijke gezondheidszorg.

> Bronnen

> American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Oppositional Defiant Disorder.

> Centra voor ziektebestrijding en -preventie: Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD).

> Nationaal instituut voor geestelijke gezondheid: elke angststoornis.

> National Institute of Mental Health: de meeste tieners met eetstoornissen gaan zonder behandeling.

> SAMHSA: trends in gedragsstoornissen in de Verenigde Staten: resultaten van de Nationale Enquête 2014 over drugsgebruik en gezondheid .