Wat Child Discipline is en niet is

Zes toepasselijke doelen en drie die nadelig zijn

Kinderdiscipline gaat over het voorkomen van gedragsproblemen zodat straf voor wangedrag een zeldzaam en onnodig voorval is. Een handige manier om na te denken over kinderdiscipline is om het te zien als een andere manier om les te geven aan je kindlevenslessen dan als iets dat je doet om je kind te straffen voor verkeerd gedrag. Wanneer u uw kind laat zien wat passend gedrag is en de zekerheid biedt die voortkomt uit liefdevolle maar stevige grenzen en verwachtingen, legt u de basis vast van waaruit zij zal groeien om goede keuzes voor zichzelf te maken.

Over welke kinderdiscipline gaat het?

Dit zijn de doelen van het disciplineren van je kind.

Welke kinderdiscipline gaat niet over

Deze motivaties zijn schadelijk voor kinderdiscipline.