6 stappen om kinderen te laten stoppen met janken

Curb Whining and Take Steps om dit vervelende gedragsprobleem te voorkomen

Jammeren is een vervelend, maar veel voorkomend gedragsprobleem bij kinderen. Zonder de juiste interventie kan een zeurderige jongen in een zeurige volwassene veranderen.

Neem stappen om het gejammer in bedwang te houden en te voorkomen dat het een slechte gewoonte voor je kind wordt.

1. Stel een huishoudregel op over janken

Stel een huishoudelijke regel op over janken, zoals: "Vraag netjes naar iets en accepteer het antwoord kalm." Dit helpt kinderen te begrijpen dat hun pogingen om van gedachten te veranderen niet effectief zullen zijn.

Zorg ervoor dat andere zorgverleners op dezelfde pagina staan ​​als het gaat om janken. Als je partner of een grootouder toegeeft aan zeuren, zal het je regel ondermijnen.

2. Geef een waarschuwing

Soms wordt zeuren een slechte gewoonte voor kinderen en ze realiseren zich niet dat ze het doen. Geef één waarschuwing door te zeggen: "Geen gejammer", of: "Onthoud, we janken niet bij ons thuis." Dit kan ertoe bijdragen dat je kind meer beseft dat smeken, smeken en vragen herhaaldelijk jammeren.

3. Blijf kalm en geef niet toe

Luisteren naar een kindergeil kan slechter klinken dan spijkers op een schoolbord. Het is echter belangrijk om kalm te blijven. Haal diep adem, verlaat de kamer of zet wat muziek op als dit je kalm houdt.

Wat je ook doet, geef niet toe. Als je uit frustratie zegt: "Goed, heb nog een koekje!", Heb je je kind geleerd dat zeuren een effectieve manier is om te krijgen wat hij wil. Vermijd elke vorm van positieve bekrachtiging die uw kind ertoe kan aanzetten in de toekomst te zeuren.

4. Negeer gezeur

Aandacht in welke vorm dan ook, zelfs als het negatieve aandacht is, kan het gedrag bevorderen. Het negeren van aandachtzoekend gedrag , zoals jammeren, is een effectieve vorm van gedragsaanpassing .

Als je kind begint te zeuren als je hem vertelt zijn speelgoed op te halen, en je blijft tegen hem praten terwijl hij jankt, dan versterk je het gedrag.

Door hem aandacht te geven, wordt het gezeur gestimuleerd om door te gaan. En hoe langer hij je in een gesprek betrekt, hoe langer hij het oppakken van het speelgoed kan uitstellen.

Negeren betekent dat je moet doen alsof je het jammeren helemaal niet hoort. Ga je normale gang en probeer het gezeur uit te stellen. Wees echter voorbereid, want het is waarschijnlijk dat uw kind harder gaat janken als hij ziet dat u niet reageert.

Blijf negeren totdat het gedrag stopt. Uiteindelijk zal uw kind herkennen dat het niet werkt. Zorg er gewoon voor dat je op geen enkel moment toegeeft of je hebt het gedrag waarschijnlijk nog erger gemaakt.

5. Zorg voor positieve aandacht wanneer het gedrag stopt

Zodra het gezeur stopt, geef je kind dan positieve aandacht. Prijs je kind door iets te zeggen zoals: "Ik hou van de manier waarop je nu rustig speelt!" Geef veel positieve aandacht aan het goede gedrag en het zal je kind aanmoedigen om op een positieve manier aandacht te vragen.

6. Voorkom gehuil in de toekomst

Geef je kind de vaardigheden die hij nodig heeft om met frustratie, teleurstelling en verdriet om te gaan zonder te jammeren om te voorkomen dat hij het in de toekomst zal doen. Leer uw kind over gevoelens, zodat hij kan herkennen hoe hij zich voelt en hem kan helpen om te leren omgaan met schokkende gevoelens.

Bijvoorbeeld, als hij boos is dat je zei dat hij niet naar buiten kan gaan om te spelen, help hem dan leren omgaan met die boze gevoelens door een foto te kleuren of springende jacks te doen. Leer copingvaardigheden die uw kind helpen om op een positieve manier met zijn gevoelens om te gaan.

Leer ook de probleemoplossende vaardigheden van uw kind . Als je kind verdrietig is omdat je reis naar het strand werd geannuleerd omdat het regent, help hem dan om een ​​binnenactiviteit te vinden. Leer hem zelf problemen op te lossen, zodat hij zonder problemen kan jammeren.