8 basiscomponenten van een individueel onderwijsprogramma

Een IEP moet doelen en speciale ed-services bevatten die moeten worden verstrekt

Het Individueel Educatieprogramma (IEP) is het basisonderdeel van speciaal onderwijsprogramma's voor kinderen met leerstoornissen en andere soorten handicaps. Het bestaat uit afzonderlijke delen die als een routekaart fungeren, vaststellen waar uw kind zich bevindt, waar u haar naartoe wilt en hoe ze daar zal komen.

Gebruik deze beknopte handleiding om de minimumvereisten te begrijpen die volgens de federale IDEA-wet een IEP moet bevatten.

1 -

Huidig ​​vaardigheidsniveau van de student
Maskot / Getty-afbeeldingen

Elk IEP moet een beschrijving bevatten van de huidige prestaties en vaardigheden van het kind op alle aandachtsgebieden. Het moet uitleggen hoe de handicap van invloed is op zijn vooruitgang in het algemene onderwijscurriculum.

De uitspraken gaan in op academici, levensvaardigheden, fysiek functioneren en sociale en gedragsvaardigheden. Ze kunnen ook andere zorgen bevatten die van invloed zijn op het leervermogen van de student.

IEP-teams maken meestal gebruik van formele beoordelingen om het functioneren van het kind te bepalen en een basislijn van prestaties vast te stellen. Het team kan ook anekdotische informatie en voortgangsgegevens van de klasleraren van de student gebruiken om hun vaardigheden verder te beschrijven.

2 -

Jaarlijkse doelen voor de student

Het IEP moet informatie bevatten over de doelen van een kind, die minstens één keer per jaar moeten worden bijgewerkt. Doelverklaringen geven aan wat de student het komende jaar verwacht te leren, inclusief academische vaardigheden en relevante functionele vaardigheden.

Voor studenten die deelnemen aan functionele vaardigheidsprogramma's en die afwisselende beoordelingen doen, moet het IEP ook meetbare kortetermijndoelstellingen bevatten. Deze zullen worden gebruikt om hun voortgang te meten bij het behalen van de jaarlijkse doelen.

3 -

Voortgangs volgen van de student

Het IEP moet een uitleg bevatten over hoe vooruitgang in de richting van doelen en doelstellingen zal worden gemeten. Het moet ook beschrijven hoe die informatie aan de ouders zal worden gerapporteerd.

Dit geeft ouders een duidelijk idee van hoe de vorderingen van hun studenten zullen worden geëvalueerd. Het dient ook als geruststelling dat u de voortgangsrapporten ontvangt, zodat u een rol in hun opleiding kunt behouden.

4 -

Speciaal onderwijs voor de student

Het IEP moet een beschrijving bevatten van het speciale onderwijsprogramma van de student, dat is ontworpen om aan zijn specifieke behoeften te voldoen. Dit geeft informatie over speciaal ontworpen instructies en eventuele aanverwante diensten die de student zal ontvangen om hem te helpen zijn educatieve doelen te bereiken.

5 -

Duur van de services voor de student

Het IEP moet een geprojecteerde begin- en einddatum bevatten van alle services die het IEP-team voorstelt. Dit omvat details over de frequentie van de services en waar deze worden afgeleverd. De bedoeling is ervoor te zorgen dat iedereen precies begrijpt wanneer en waar het individuele programma van uw student zal plaatsvinden.

6 -

Deelname aan reguliere klaslokalen voor de student

Dit gedeelte zorgt ervoor dat kinderen in de minst beperkende omgeving worden opgevoed in de mate die passend is. Bij de voorbereiding moet het IEP-team overwegen of en hoe het kind zal deelnemen aan algemene onderwijsprogramma's met kinderen in reguliere klaslokalen.

Het IEP moet aangeven hoe lang een student aan deze lessen zal deelnemen. Het zal ook de reden voor die beslissing toelichten.

7 -

Testen van aanpassingen voor de student

Het IEP moet uitleggen welke soorten testaccommodaties voor de student zullen worden gebruikt. Het moet ook verklaren waarom ze nodig zijn. Als een student deelneemt aan alternatieve evaluaties, moet de reden voor die beslissing worden opgenomen in het IEP.

8 -

Verklaring van transitie voor de student

Niet later dan de 16e verjaardag van een kind, moet een IEP meetbare doelen bevatten voor het verwachte postsecundaire programma van de student. Het bevat ook een beschrijving van de diensten die de student nodig heeft om die doelen te bereiken.

Overgangsdoelen en -services zijn gericht op instructie- en ondersteuningsdiensten die nodig zijn om de student te helpen van de schoolomgeving af te komen naar een baan, een beroepsopleiding of een ander programma om zelfstandig leven te bevorderen. De doelen moeten ook een student voorbereiden om voor zichzelf op de universiteit te pleiten.

Een woord van heel goed

Als een IEP vereist is voor uw kind, moet u ervoor zorgen dat u alle details begrijpt. Stel vragen aan het IEP-team en zoek naar updates over de voortgang van je student. Door jezelf te betrekken bij hun opleiding, kun je helpen de resultaten van dit programma te maximaliseren.

> Bron:

> Office of Special Education-programma's. IDEA-verordeningen: geïndividualiseerd onderwijsprogramma (IEP). Amerikaanse ministerie van onderwijs. 2006. https://www2.ed.gov/parents/needs/speced/iepguide/index.html

> Kantoor voor speciaal onderwijs en rehabilitatie. Een overgangsgids voor post-secundair onderwijs en werk voor studenten en gehandicapte jongeren . Amerikaanse ministerie van onderwijs. 2017. https://sites.ed.gov/idea/files/postsecondary-transition-guide-may-2017.pdf

> US Department of Education. Een gids voor het geïndividualiseerde onderwijsprogramma. 2000.