Als mijn hCG-niveau is gedaald, is dat dan een teken van een miskraam?

In het eerste trimester wordt verondersteld dat niveaus van humaan choriongonadotrofine, een zwangerschapshormoon dat algemeen bekend staat als hCG, met de tijd toenemen bij normale zwangerschappen . Gewoonlijk wordt verwacht dat hCG-spiegels elke twee tot drie dagen in de vroege zwangerschap zullen verdubbelen .

hCG wordt gemaakt door placentaire cellen die het ei voeden nadat het is bevrucht en zich hecht aan de baarmoederwand.

Het is hetzelfde hormoon dat thuiszwangerschapstests ongeveer 12 tot 14 dagen na de conceptie in de urine kunnen detecteren. Bloedonderzoek is gevoeliger en kan het hormoon al binnen 11 dagen na de conceptie detecteren.

Bij de meeste gezonde zwangerschappen zullen de hCG-waarden, gemeten in milli-internationale eenheden per milliliter (mIU / ml), ongeveer elke 72 uur verdubbelen. Daarom bestellen artsen twee opeenvolgende tests die twee tot drie dagen na elkaar worden uitgevoerd. hCG bereikt zijn piekniveau in de eerste 8 tot 11 weken van een zwangerschap, waarna het zal afnemen en afvlakken voor de rest van de zwangerschap. Verder in een zwangerschap, wanneer hCG-niveaus hoger zijn, kan het tot 96 uur duren voordat ze verdubbeld zijn.

Wat zijn normale hCG-niveaus?

hCG-waarden kunnen enorm variëren, van vrouw tot vrouw en van zwangerschap tot zwangerschap. Over het algemeen betekent een hCG-spiegel van minder dan 5 mIU / ml dat een vrouw niet zwanger is en dat iets boven 25 mIU / ml aangeeft dat er een zwangerschap is opgetreden.

Hoewel de onderstaande bereiken een idee geven van wat als normaal wordt beschouwd, betekenen de resultaten van één hCG-bloedtest heel weinig. Integendeel, de verandering in het niveau tussen twee opeenvolgende tests met een tussentijd van 2 tot 3 dagen is veel meer vertellen over hoe een zwangerschap kan vorderen.

Weken van de laatste menstruatie hCG-niveau (in mIU / ml)
3 5 tot 50
4 5 tot 426
5 18 tot en met 7.340
6 1.080 tot 56.500
7-8 7,6590 tot 229.000
9-12 25.700 tot 288.000
13-16 13.300 tot 254.000
17-24 4.060 tot 165.400
25-40 3,640 tot 117.000

Wat als mijn hCG-niveaus zijn gedaald?

Vrouwen waarvan het hCG-niveau in het eerste trimester gedurende twee tot drie dagen daalt in twee kwantitatieve hCG-bloedonderzoeken, worden vaak geadviseerd dat dit een naderende miskraam betekent. Dit geldt vooral voor vrouwen met andere miskramen , zoals vaginale bloeding tijdens de zwangerschap .

Afnemende hCG-niveaus later in de zwangerschap, zoals het tweede en derde trimester, zijn waarschijnlijk geen reden tot bezorgdheid. De meeste artsen controleren geen seriële kwantitatieve hCG-niveaus om de voortgang van een zwangerschap na het eerste trimester te evalueren, hoewel afzonderlijke hCG-waarden kunnen worden gecontroleerd als onderdeel van de AFP-prenatale screeningstest .

hCG-niveaus na miskraam

Nadat een zwangerschapsverlies is opgetreden, keert het hCG-gehalte terug naar een niet-zwanger bereik (minder dan 5 mIE / ml) tussen vier en zes weken later. De tijd die het kost voordat hCG-niveaus terugkeren naar dit bereik kan echter afhankelijk zijn van hoe het verlies is opgetreden, bijvoorbeeld door spontane miskraam of dilatatie en curettage (D & C) en hoe hoog de niveaus waren toen de miskraam optrad.

Het is typerend voor artsen om door te gaan met het testen van hCG-niveaus na een miskraam totdat ze terugkeren naar het niet-zwangere bereik.

Bron:

American Pregnancy Association, " Human Chorionic Gonadotropin (hCG): The Pregnancy Hormone ." Juli 2007.