Leidraad voor toegepaste gedragsanalyse in Special Ed

ABA helpt studenten met leerstoornissen en gedragsproblemen

Wat is de definitie van analyse van toegepast gedrag? Kort gezegd, het is een methode om gedrag te bestuderen en te beheren om verandering tot stand te brengen. ABA-therapeuten ontwikkelen op onderzoek gebaseerde gedragsinterventieplannen (BIP's) om probleemgedrag bij kinderen te verminderen.

ABA is ook bekend als gedragsanalyse of een gedragsveranderingsplan (BMP). De techniek is vooral handig in klaslokalen voor speciaal onderwijs, omdat kinderen met leerstoornissen ook gedragsproblemen of stoornissen kunnen hebben, zoals aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, waardoor ze op school, thuis of in hun interacties met vrienden ontwrichtend kunnen werken. peers.

ABA is niet gereserveerd voor kinderen met leerproblemen. Zelfs kinderen zonder beperkingen die handelen, kunnen baat hebben bij gedragsanalyse. Zoek uit of ABA nuttig kan zijn voor uw kind met deze herziening van de techniek, inclusief informatie over hoe het wordt uitgevoerd en geïmplementeerd.

Wie profiteert van toegepaste gedragsanalyse?

Naast leerlingen met leerstoornissen en gedragsproblemen, is gevonden dat ABA kinderen met autisme helpt, een aandoening waarbij individuen problemen kunnen hebben om met anderen te communiceren, oogcontact te maken en met sociale interactie in het algemeen.

Hoe wordt gedragsanalyse uitgevoerd?

Therapeuten verzamelen en analyseren gegevens op basis van zorgvuldige observatie van het gedrag van studenten. Ze maken vervolgens wijzigingen in de omgeving van de student om een ​​gedragstransformatie te bevorderen.

ABA-therapeuten kunnen positieve versterking of negatieve versterking gebruiken als onderdeel van hun gedragsinterventieplannen om probleemgedrag te verminderen.

Ze kunnen ook kinderen het gewenste gedrag leren, zoals een kind leren zijn hand op te steken voordat hij in de klas spreekt in plaats van het antwoord te schreeuwen.

Wie kan ABA ontwikkelen en implementeren?

ABA kan worden ontwikkeld en geïmplementeerd door docenten, psychologen en andere onderwijsprofessionals die zijn getraind in het gebruik ervan.

Ouders zijn ook typisch betrokken en aangemoedigd om ABA ook thuis te gebruiken om consistente gedragsinterventie tussen thuis en op school te creëren. Als bijvoorbeeld een kind dat ABA ondergaat geleerd is om niet langer in de klas te schreeuwen, kan het zijn ouders leren deze grens thuis te versterken.

Soms vertonen leerlingen hetzelfde probleemgedrag op school als thuis. Sommige studenten gedragen zich misschien slechter op school en beter thuis. De ABA kan worden gebruikt om een ​​reeks gedragingen aan te pakken en ouders de tools te geven die ze nodig hebben om kinderen die zich uitleven correct te corrigeren.

Hoe te achterhalen of ABA geschikt is voor uw kind

Neem contact op met de leraar van uw kind, de schoolbegeleider of de schoolpsycholoog om ABA te bespreken. U kunt ook een IEP-teamvergadering aanvragen om het gedrag van uw kind te bespreken en geschikte methoden om deze aan te pakken, zoals ABA of soortgelijke methoden. Als uw kind niet is gediagnosticeerd met een verstandelijke handicap maar zorgwekkende gedragsproblemen heeft, kunt u toch schoolpersoneel raadplegen over geschikte gedragsinterventieprogramma's.

Samen kunnen u en de faculteit beslissen of ABA geschikt is voor uw kind of dat een andere vorm van gedragsbeheer beter past. Het doel is hier niet zozeer om op één interventieprogramma te vertrouwen, maar om het probleemgedrag te corrigeren en kinderen te helpen hun potentieel te bereiken.