Maak multisensorisch lesmateriaal

Multisensorische technieken worden vaak gebruikt voor studenten met leerstoornissen (LD) Multisensorische onderwijstechnieken en -strategieën stimuleren het leren door studenten op meerdere niveaus te betrekken. Ze moedigen studenten aan om sommige of alle zintuigen te gebruiken om:

Waarom multisensorische technieken belangrijk zijn voor studenten met LD's

Studenten met een LD hebben meestal leerverschillen op een of meer gebieden van lezen, schrijven, rekenen, verstaan en expressieve taal. Multisensorische technieken stellen studenten in staat hun persoonlijke krachtgebieden te gebruiken om hen te leren. Ze kunnen variëren van eenvoudig tot complex, afhankelijk van de behoeften van de student en de taak die voorhanden is.

Multisensorische technieken helpen leraren om leerstijlen aan te leren

Sommige onderzoekers theoretiseren dat veel studenten een gebied van zintuiglijke leersterkte hebben, soms een leerstijl genoemd. Dit onderzoek suggereert dat wanneer studenten worden geleerd met behulp van technieken die consistent zijn met hun leerstijlen, ze gemakkelijker leren, sneller, en concepten sneller kunnen vasthouden en toepassen op toekomstig leren.

De meeste studenten, met een handicap of niet, genieten van de aantrekkelijke variëteit die multisensorische technieken kunnen bieden.

Visual Redeneren en Leren stimuleren

Multisensorische technieken omvatten vaak visuele leermethoden en strategieën, zoals het gebruik van:

Auditieve technieken

Multisensorische technieken die zich richten op geluid en het stimuleren van verbaal redeneren worden auditieve technieken genoemd. Auditieve technieken omvatten strategieën zoals het gebruik van:

Tastbare onderwijsmethoden

Multisensorische technieken waarbij het tastgevoel wordt gebruikt, worden tactiele methoden genoemd. Tactiele methoden omvatten strategieën zoals:

Kinesthetische methoden

Multisensorische methoden die lichaamsbeweging gebruiken, worden kinesthetische methoden genoemd. Deze betreffen fijne en grove motorbewegingen zoals:

Recepten om uw eigen multisensorische materialen te maken