Leer de voordelen en nadelen van gedifferentieerd onderwijs op school

Meerdere leerstijlen gebruiken om aan de behoeften van uiteenlopende studenten te voldoen

Differentiatie is de onderwijspraktijk van het aanpassen of aanpassen van instructie , schoolmateriaal, vakinhoud, klasprojecten en beoordelingsmethoden om beter tegemoet te komen aan de behoeften van diverse leerlingen.

In een gedifferentieerd klaslokaal erkennen leraren dat alle studenten verschillend zijn en verschillende werkmethoden nodig hebben om succesvol te zijn. Instructie is aangepast over vakgebieden zodat studenten de meest geschikte leermethode kunnen omarmen. Deze omvatten studenten met leerstoornissen die anders misschien achterlopen in een traditionele klasomgeving.

De traditionele leermethode

JGI / Jamie Grill / Getty Images

Traditionele lesmethoden waren gebaseerd op een model waarin de leraar lesgeeft, meestal via een lezing, en vervolgens de vaardigheid op een schoolbord of overheadprojector modelleert. Als de leraar klaar is, geeft hij of zij de student oefenwerk, meestal van gestandaardiseerde studieboeken of hand-outs.

De docent zou vervolgens het werk van de studenten beoordelen en zijn of haar kennis evalueren met een potlood- en papiertest. Nadien zou de leraar feedback geven, meestal in de vorm van een cijfer.

Terwijl generaties Amerikanen op deze manier instructies hebben gekregen, erkennen moderne opvoeders dat de traditionele stijl niet voldoet aan de behoeften van diverse leerlingen, inclusief mensen met leerstoornissen zoals dyslexie , dyscalculie en auditieve verwerkingsstoornis (APD).

Voors en tegens van traditioneel onderwijs

Muharrem Aner / Getty Images

De traditionele manier van lesgeven is niet geheel zonder waarde. De voordelen van traditionele methoden zijn onder meer:

De nadelen van traditionele lesmethoden zijn onder meer:

De gedifferentieerde onderwijsbenadering

Heldenafbeeldingen / Getty Images

Vanuit het perspectief van de individuele student kunnen weinigen beweren dat gedifferentieerde leer geen duidelijke voordelen heeft ten opzichte van traditioneel onderwijs.

Het doel van differentiatie is om verschillende leerstijlen te gebruiken om ervoor te zorgen dat studenten het leren op verschillende manieren kunnen benaderen, maar met dezelfde of vergelijkbare uitkomsten. Differentiatie is bedoeld om creativiteit te stimuleren door studenten te helpen betere relaties te leggen, relaties te begrijpen en concepten op een meer intuïtieve manier te begrijpen.

Gedifferentieerde instructie kan in een willekeurig aantal vakgebieden worden gebruikt. Het kan gaan om:

Evenzo zouden lesopdrachten gebaseerd zijn op hoe de individuele student het leren benadert. Sommigen kunnen een opdracht op papier of in afbeeldingen voltooien, terwijl anderen er misschien voor kiezen om een ​​mondeling rapport te geven of een driedimensionaal diorama te maken.

Differentiatie kan ook de manier waarop het klaslokaal zelf is georganiseerd, veranderen. Studenten kunnen worden opgedeeld in groepen op basis van hun benadering van leren of worden voorzien van stille ruimtes om alleen te studeren als ze dat willen.

Voors en tegens van gedifferentieerd onderwijs

Quavondo / Getty Images

Hoewel de ondersteuning voor gedifferentieerd onderwijs groeit, is het niet zonder de tekortkomingen en voordelen ervan. Enkele van de belangrijkste voordelen:

Aan de andere kant heeft gedifferentieerd onderwijs zijn beperkingen: