Manieren Leraren meten vooruitgang in het speciaal onderwijs

Het meten van de studievoortgang van de student is belangrijk bij het ontwikkelen en implementeren van instructiestrategieën en het evalueren van de effectiviteit van het programma voor uw kind met leerproblemen . Leer meer over de meest voorkomende manieren waarop leraren de vooruitgang van het onderwijsprogramma voor speciale onderwijsprogramma's meten en krijg waardevolle tips die u helpen bij het nemen van educatieve beslissingen voor zijn speciale onderwijsprogramma.

1 -

Observatie is een nuttig hulpmiddel voor het meten van de voortgang van studenten
Getty

Observaties kunnen zeer nauwkeurige, gedetailleerde en verifieerbare informatie verschaffen over de sterke en zwakke punten van de student. Observatie kan zijn:

2 -

Gestandaardiseerde beoordelingsschalen Meet de voortgang op een uniforme manier

Beoordelingsschalen meten positief en probleemgedrag , aandacht, de onafhankelijkheid van het kind en andere gebieden. Met deze informatie kan het IEP-team:

Beoordelingsschalen zijn gestandaardiseerde vragenlijsten ingevuld door docenten, ouders en anderen die bekend zijn met de student. Ze bieden ook nationale vergelijkingen.

3 -

Recordrecensies bieden uitgebreide informatie om studievorderingen te meten

Een derde methode om de studievoortgang te meten, is de recordbeoordeling. In een overzichtsrecord kan informatie worden verzameld uit cumulatieve schoolrecords, schooldatabases, informatie van vorige scholen, medische en geestelijke gezondheidsgegevens, voorbeelden van werk van studenten verzameld in portefeuilles en anekdotische records. Ouders kunnen er ook voor kiezen om een ​​belangrijke familiegeschiedenis te geven voor gezondheids- en sociale kwesties.

4 -

Criterium waarnaar wordt verwezen testen toont de voortgang van studenten in specifieke vaardigheidsgebieden

Criterium-verwezen tests meten specifieke vaardigheden die een student heeft geleerd. Ze zijn niet ontworpen om scores te geven voor vergelijking met peers. In plaats daarvan richten ze zich op specifieke vaardigheden binnen een bepaald vakgebied. In basisniveau basis wiskunde , bijvoorbeeld, de mogelijkheid om verbindingen tussen getallen en hoeveelheden te herkennen, de toevoeging van enkele cijfers, het toevoegen van een enkel cijfer aan een dubbele cijfer of andere vaardigheden zou worden aangepakt. Deze tests bieden docenten specifieke informatie om instructies te ontwerpen voor de behoeften van studenten.

5 -

Authentieke beoordelingsmaatregelen vooruitgang in toegepaste vaardigheden

Authentieke beoordelingen beoordelen de prestaties van studenten op taken uit de praktijk. Om succesvol te zijn in deze tests, moeten studenten het vakgebied kennen en die kennis kunnen gebruiken om probleemoplossende taken uit te voeren. Activiteiten die worden gebruikt in authentieke beoordelingen kunnen zijn:

6 -

Gestandaardiseerde prestatietests Beoordeel de lees-, wis-, schrijf- en inhoudsgebieden

Gestandaardiseerde tests kunnen het lezen, schrijven, rekenen en inhoudsgebieden, zoals sociale studies en wetenschap, beoordelen. Ze geven informatie over de capaciteiten van studenten in deze gebieden. Het voordeel van deze tests is dat ze ouders en leraren vertellen hoe studenten presteren in vergelijking met anderen op staats- of nationaal niveau.